security key-manager onboard verify-backup

Verify the onboard key management backup and its passphrase

Availability: This command is available to cluster and Vserver administrators at the admin privilege level.

Description

This command verifies the backup data and the passphrase of the Onboard Key Manager for the admin Vserver.

Examples

The following example displays the verification of the onboard key management backup data for the admin Vserver:

cluster-1::> security key-manager onboard verify-backup

Enter the Onboard Key Manager backup data:
TmV0QXBwIEtleSBCbG9iAAEAAAAEAAAAcAEAAAAAAADuD+byAAAAACEAAAAAAAAA
QAAAAAAAAABvOlH0AAAAAMh7qDLRyH1DBz12piVdy9ATSFMT0C0TlYFss4PDjTaV
dzRYkLd1PhQLxAWJwOIyqSr8qY1SEBgm1IWgE5DLRqkiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
3WTh7gAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAgAZJEIWvdeHr5RCAvHGclo+wAAAAAAAAAA
IgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3tJA/
LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACQAAAAAAAAAgAAAAAAAAACdhTcvAAAAAJ1PXeBf
ml4NBsSyV1B4jc4A7cvWEFY6lLG6hc6tbKLAHZuvfQ4rIbYAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABOZXRBcHAgS2V5IEJs
b2IAAQAAAAMAAAAYAQAAAAAAADA5/
ccAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAEOTcR0AAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAJAGr3t
JA/LRzUQRHwv+1aWvAAAAAAAAAAACIAAAAAAAAAKAAAAAAAAACI8z/
bAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAAAAAQAbxMcI4qiaMS4Uts5tTUnUAAAAAAAAAAAkAAA
AAAAAAIAAAAAAAAAAqwxTcwAAAACkiwBAI3YeeV3jMFg5SmyjLSgoK/
qc8FAmMMcrRXY6uriulnL0WPB/
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE5ldEFwcCBL
ZXkgQmxvYgABAAAAAwAAABgBAAAAAAAA1cNLLwAAAAAiAAAAAAAAACgAAAAAAAAA
Q5NxHQAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAkAave0kD8tHNRBEfC/
7Vpa8AAAAAAAAAAAIgAAAAAAAAAoAAAAAAAAAJ4/
cQsAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAABAF6JCZch+IF+ZeOutovhv8oAAAAAAAAAACQA
AAAAAAAAgAAAAAAAAAAN3Zq7AAAAALO7qD20+H8TuGgSauEHoqAyWcLv4uA0m2rr
H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAA

Enter the cluster-wide passphrase for the Onboard Key Manager:

The Onboard Key Manager backup data was successfully verified